• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Regels voor elektrische steps

Terwijl in de landen om ons heen elektrische steps inmiddels op de weg worden toegelaten, wordt er in Nederland nog steeds gewerkt aan nieuwe regelgeving. We krijgen hier terecht veel vragen over. Daarbij is het goed om te weten dat er een onderscheid is tussen steps met een gashandel en steps met trapondersteuning. Een step met gashandel moet worden gekeurd door de RDW. Een step met trapondersteuning valt onder de fietswetgeving.

Kenmerk: IENW/BSK/330728

Step met trapondersteuning

Voor een step met trapondersteuning geldt dat deze met eigen spierkracht wordt voortbewogen, waarbij er sprake is van een hulpmotor.

Voor E-steps met elektrische stepondersteuning zijn geen specifieke regels zoals voor (elektrische) scooters. De innovatieve sensortechniek schakelt de elektrische stepondersteuning van de E-step in - net als bij E-bikes - zodra je zelf stept. De E-step versnelt alleen als je mee stept. In Nederland wordt de step met elektrische ondersteuning als een E-bike gezien. Voor deze E-steps gelden de verkeersregels voor fietsers. Deze steps  zijn - net als de E-bike - geen 'motorvoertuig' en daarom zijn helm, rijbewijs, minimum leeftijd, kenteken, of WA-verzekering niet verplicht. De E-step met elektrische stepondersteuning is in Nederland alleen toegestaan op de openbare weg als het motorvermogen is begrensd tot 0,25 kW, hetzelfde maximum vermogen als E-bikes. 

Meer informatie is te vinden op deze pagina:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voertuigen-op-de-weg/e-step-met-trapondersteuning

We merken dat hieromtrent ook bij de RDW en de politie nog verwarring is. Wij hebben hierover in november 2018 direct contact gehad met het ministerie. Om vast te stellen of een step met trapondersteuning in de categorie ‘fiets met trapondersteuning’ valt, moet worden bepaald of deze zonder ondersteuning als ‘fiets’ kan worden beschouwd. Het begrip ‘fiets’ is momenteel niet in de verkeerswetgeving gedefinieerd.

 

Reactie ministerie 27 nov 2018:

"We stellen ons echter op het standpunt dat een tweewielig voertuig, dat met eigen spierkracht wordt voortbewogen en dat duidelijk op het fietspad thuishoort, in de categorie fiets hoort te vallen. (...)  Door de aard van de ondersteuning vallen deze steppen dus ook in de categorie ‘fiets met trapondersteuning’ en hoeven ze niet apart als bijzondere bromfiets te worden toegelaten. U mag hiermee tot maximaal 25 km/u op de openbare weg rijden."

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Namens deze,

Hoofd afdeling Verkeersveiligheid en Wegvervoer

drs. M.N.E.J.G. Philippens

 

De eMicro, Micro Falcon NL, Micro Condor NL en Micro Colibri NL zijn steps met trapondersteuning en toegestaan op de openbare weg in Nederland. Ze zijn te herkennen aan de volgende zilveren sticker:

 

 

Step met gashandel

Momenteel is er geen enkele compacte vouwstep met gashandel toegelaten op de Nederlandse weg. Nederland bevindt zich in een overgangsfase naar nieuwe regelgeving. De implementatie ervan wordt steeds vooruitgeschoven. Binnen de nieuwe regels, zoals die nu zijn voorgesteld wordt het zeer moeilijk om een elektrische step met gashandel toegelaten te krijgen op de Nederlandse openbare weg. Er zijn een aantal praktisch lastig uitvoerbare eisen, zoals bijvoorbeeld 4 goedgekeurde knipperlichten - iets dat op een step vanwege het ontwerp vrijwel niet mogelijk is. De Nederlandse eisen gaan veel verder dan welk ander land in Europa.

In de landen om ons heen mag wel elektrisch worden gestept. Aansluiting daartoe bij de reeds ontwikkelde eisen in Duitsland maar ook Frankrijk en diverse andere Europese landen, achten wij nadrukkelijk kansrijker dan een nieuw en eenzaam initiatief van Nederland gericht op de verordening 168/2013. Dit Nederlandse initiatief zal leiden tot een langjarig proces met een twijfelachtige uitkomst van het streven naar Europese harmonisatie.

Vanuit Brussel hebben wij al berichten ontvangen dat andere Europese lidstaten niet willen aansluiten bij het initiatief van Nederland om de lichte LEV’s (zoals de E-step) onderdeel te maken van verordening 168/2013. In Duitsland is in april 2019 al gekozen voor een pakket eisen die goeddeels overeenkomen met de nieuwe Europese norm voor PLEV’s (PLEV - EN17128). Deze norm is ontwikkeld door een internationale werkgroep van de CEN tussen 2013 en 2019. Een werkgroep waaraan ook Micro deel heeft genomen. De PLEV-norm is gebaseerd op de productveiligheidsrisico’s van de huidige Bijzondere Bromfietsen.

De Micro Merlin en de Micro Explorer zijn elektrische steps met gashandel.